Photowalk "På kulturstigen från Saltholmen till Långedrag"

29 mars 2014, klockan 14:00

För flera år sedan skapade medborgarkraftens nätverk och ÄEF en kulturstig från Långedrag till Saltholmen. Området som kallas Vässingö var till början av 1900-talet tre öar med en rik historia som går tillbaka till stenåldern. Även om Vissingö är en av de intressantaste historiska områden i Göteborg, så är det inte många invånare som vet att kulturstigen finns.
 
Kulturstigen från Saltholmen till Långedrag är ett paradis för fotografer med sin utsikt över älven, skärgården, delar av Oscar den andres befästning. Och presenterar en unik vegetation där insekter och fåglar trivs så gott som året om.

De som letar efter historiska tecken, hittar på de tre höjderna som utgör Vässingö, stensättningar och två stenrösen som går långt tillbaka till forntiden och är ett bevis att den här delen av Göteborg alltid hade en stor betydelse för sjöfarten och troligtvis också för rituella handlingar.
 
Mellan Långedrag och Saltholmen upptäcker man även en pelare av sandsten som många misstolkar när de går förbi. I verkligheten är sandstenen med sin inskrift Övedskloster inget annat än reklam för Övedsklosters stenhuggare som kom till industriutställningen 1891 till Göteborg.
 
Fotovandringen ”På kulturstigen från Saltholmen till Långedrag” äger rum den 29 mars klockan 14. Vi möts framför Gatuköket vid hållplatsen Saltholmen (spårvagn linje 11) och avslutar på ett kafé. Vilket kafé vi träffas på efter vandringens slut berättar vi under fotopromenaden.
 
För att kunna planera vår photowalk så bra som möjligt, ber vi alla intresserade att anmäla sig så tidigt som möjligt. Det går även att anmäla sig på Facebook.

Fotovandring september 2013: "Tre miljöer - samma stad"
Fotovandring oktober 2013: "Från Tångudden till Klippans kulturreservat
Fotovandring november 2013: "Längs Gustav II Adolfs Vallgrav"
Fotovandring december 2013: "Ljusstråket från Lilla Bommen till Liseberg"
Fotovandring januari 2014: "Från Eriksberg till Sannegårdshamnen"
Fotovandring februari 2014: "De fyra Långgatorna i Göteborg"