Photowalk "De fyra Långgatorna i Göteborg"

När Göteborg bestämmde att bebygga Masthugget planerade man fem parallella gator som skulle vara nästan 700 meter långa. Masthugget blev på slutet av 1800-talet den västligaste stadsdelen i Göteborg. Efter några ändringar blev det fem parallellgator, men den femte gatan, Plantagegatan, var mycket kortare och den verkar inte ha något att göra med de fyra Långgatorna
 
När kvarteret byggdes mellan 1870 och 1910, rev man nästan alla gamla trähus och kvarterens karaktär förändrades. Ändå blev Masthugget med de fyra långgatorna ett "mörkt" område med dåligt rykte. I husen bodde arbetare som jobbade i hamnen, på varvet eller till sjöss tills varvet försvann och hamnen hamnade utanför Göteborg. Första Långgatan blev en handelsgata.

Efter förändringarna på Första Långgatan var pengarna i Göteborg slut och de tre andra Långgatorna förvandlades till en egen stad i staden och blev en av de viktigaste turistattraktionerna i Göteborg utanför de officiella centrumet. För New York Times är Långgatorna det ”verkliga” Göteborg och de enda som har en atmosfär.
 
För Göteborg är Långgatorna två till fyra bara en sammling av gamla hus från dåtiden som inte längre passar in i ett modernt Göteborg och man planerar att förnya Masthugget. Även om det inte, än så länge, finns några konkreta planer, så måsta man tro att Långgatorna kommer att bli som Haga Nygata. Gator som penningstinna turister vill ha, där de kan shoppa och äta i flotta restauranger och som inte alls har någon atmosfär.
 
När man promenerar genom de fyra Långgatorna med kameran i handen, så är det kanske redan nu sista gången att man kan fånga det ”gamla Göteborg” som snart är ett minne blott.
 
Fotovandringen "De fyra Långgatorna i Göteborg" äger rum den 1 mars klockan 14. Vi möts på Järntorget framför Dan Anderssons byst och avslutar på ett kafé. Vilket kafé vi träffas på efter vandringens slut berättar vi under fotopromenaden.
 
För att kunna planera vår photowalk så bra som möjligt, ber vi alla intresserade att anmäla sig så tidigt som möjligt. Det går även att anmäla sig på Facebook

Fotovandring september 2013: "Tre miljöer - samma stad"
Fotovandring oktober 2013: "Från Tångudden till Klippans kulturreservat
Fotovandring november 2013: "Längs Gustav II Adolfs Vallgrav"
Fotovandring december 2013: "Ljusstråket från Lilla Bommen till Liseberg"
Fotovandring januari 2014: "Från Eriksberg till Sannegårdshamnen"
Fotovandring mars 2014: "På kulturstigen från Saltholmen till Långedrag"