Photowalk "Längs Gustav II Adolfs vallgrav"

När man pratar om Göteborgs vallgrav, så tror man att dagens kanal alltid varit på samma ställe. Men om man letar efter gamla kartor ser man att Gustav II Adolf byggde en stad som var omgiven av en sicksackformig vallgrav som gick från Rosenlund i en halvcirkel till Lilla Bommen. Stora delar av denna kanal har försvunnit eller blev en del ”utanför” vallgraven.
 
Under photowalken ”Längs Gustav II. Adolfs vallgrav” tar vi hela rundan från Rosenlundskanalen till Lilla Bommen och deltagarna kan fånga området som begränsade Göteborg 1621, även om Göteborg förstörde nästan alla minnen som var ett kännetecken från ”Gamla Stan”. Man hade aldrig en tanke på att bevara de gamla byggnaderna och även idag river man gamla byggnader för att bygga en modern stad, man vill glömma stadens arkitektoriska historia.

Vallgraven, som alla andra kanaler i Göteborg, behövdes inte bara för att dränera området där Göteborgs Centrum ligger idag. Längs hela kanalsystemet fanns det hamnar överallt, det fanns också många ställen där man tvättade allt från läder till hushållstvätt. Till slutet av 1700-talet hämtades också här allt vatten som behövdes i hushållet.
 
När man 1807 började att rasera befästningsvallarna, hade vallgraven inte längre samma nytta och sicksackformen störde båttrafiken. Den första delen av vallgraven som fick sitt nuvarande utseende var Rosenlundskanalen som även fick öppningsbara broar så att fiskebåtarna kom fram till Feskekôrkan.
 
De största förändringarna började på 1900-talet. Redan från 1902 fylldes Västra Hamnkanalen igen, sedan den norra delen av Östra Hamnkanalen och från 1936, när man byggde Götaälvbron, fylldes en del av Lilla Bommens hamn igen. Idag ser man inte längre någen tecken av den delen av vallgraven som gick från Lilla Bommen till slussen och Fattighusån.
 
Fotovandringen ”Längs Gustav II Adolfs vallgrav” äger rum den 16 november klockan 13, vi möts vid Färjeläget ”Rosenlundskanalen” och avslutar på ett kafé. Vilket kafé vi träffas på efter vandringens slut berättar vi under fotopromenaden.
 
För att kunna planera vår photowalk så bra som möjligt, ber vi alla intresserade att anmäla sig så tidigt som möjligt.

Fotovandring september 2013: "Tre miljöer - samma stad"
Fotovandring oktober 2013: "Från Tångudden till Klippans kulturreservat
Fotovandring december 2013: "Ljusstråket mellan Lilla Bommen och Liseberg"